VÒNG BI KBC

Mô tả

Vòng bi KBC là một trong những thương hiệu vòng bi nổi tiếng trên thế giới được thành lập từ những năm 1953. Đến nay KBC đã trở thành 1 phần của thương hiệu vòng bi hàng đầu thé giới vòng bi FAG Hàn Quốc Corp thuộc tập đoàn INA-Schaeffler . Với lĩnh vực sản xuất và cung cấp các sản phẩm vòng bi chất lượng cao.

Vòng bi KBC được sử dụng như một trong những thành phần cốt lõi của các thiết bị như xe ô tô, điện và điện tử, thiết bị bán dẫn, máy bay, và máy móc đặc biệt.

Loading Facebook Comments ...

Leave A Comment