Bản lề inox

Mô tả

  • Bản lề nối băng tải:Là loại vật liệu để nối phần băng tải bị rách, nối bản lề phù hợp với những loại băng khổ rộng như: B500, B600, B700, B800,B900, B1000……nối các loại băng tải cũ trong mỏ đá những loại băng  tải sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao.
  • Bản lề nối băng tải có ưu điểm:chi phí thấp, không tốn nhiều thời gian gia công, dễ sử dụng.
  • Có một số loại bản lề : Bản lề cá sấu, bản lề kẹp, bản lề đan…………….
Loading Facebook Comments ...

Leave A Comment